Toimia turvallisen asioinnin varmistamiseksi keskuksissamme Pohjoismaissa koronaviruspandemian aikana

Vuoden 2020 aikana toimialamme kohtasi uusia haasteita koronaviruspandemian vuoksi, kun yhteiskuntamme joutui uuteen tilanteeseen viruksen leviämisen estämiseen tähtäävien rajoitusten ja asetusten kanssa.

Kauppakeskusten työntekijöiden ja kävijöiden terveys ja turvallisuus ovat olleet Cityconin tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Kansallisia ja paikallisia määräyksiä ja ohjeita on seurattu tarkasti, jotta tarvittaviin toimiin on voitu ryhtyä oikeaan aikaan.

Olemme pyrkineet toteuttamaan kansallisten ja paikallisten terveysviranomaisten määräyksiä ja tekemään kauppakeskuksistamme turvallisen työ- ja käyntiympäristön. Yhteistyö viranomaisten, vuokralaisten, asiakkaiden ja keskusten välillä on ollut erittäin toimivaa rajoitusten ja ohjeiden käyttöönotossa ja noudattamisessa.

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota pintojen tehostettuun ja perusteelliseen puhdistamiseen erityisesti yleisillä alueilla ja järjestäneet käsihuuhdeautomaatteja keskuksiimme. Tiedotuskampanjat kannustavat kävijöitä muun muassa pitämään tarvittavat turvavälit ja käyttämään kasvomaskeja, kun taas kaupat toteuttavat tarvittavat toimet omissa tiloissaan.

Keskustemme turvallisina pitämisen edellyttämien toimien lisäksi näinä haastavina aikoina on pyritty vaikuttamaan myönteisesti myös useiden hankkeiden kautta.

Monet vuokralaisistamme ovat ottaneet kotiinkuljetuksen osaksi palveluitaan pandemian aikana. Joillekin ihmisille tämä palvelu on ollut erittäin tervetullut. Olemme myös perustaneet noutopisteitä moniin keskuksiimme, jotta ihmisten olisi helpompi löytää vaihtoehtoisia tapoja tehdä ostoksia.

Syksylle ja talvelle ominaista olivat paikalliset määräykset ja rajoitukset, jotka usein vaihtelivat eri kunnissa, mikä oli suuri ero pandemian alkuaikoihin.

Yhteistyö kauppakeskusten johtajien ja keskustoimintojen, kuten markkinoinnin ja viestinnän välillä on ollut keskeistä sopeutumisessa paikallisiin määräyksiin ja tehokkaiden toimien toteuttamisessa sekä asiakasviestinnässä.

Aivan yhtä tärkeää on ollut yhteistyö vuokralaisten ja asiakkaiden kanssa. Olemme kiitollisia kaikista toimista kauppakeskustemme pitämiseksi turvallisina.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta