Vastuullinen alihankintaketjun hallinta, eettisyys ja läpinäkyvyys liiketoimintatavoissa

Johtamisen päämäärä

Noudatamme sovellettavia lakeja, määräyksiä ja eettisiä periaatteita johdonmukaisesti. Olemme luotettava kumppani kaikissa yhteisöissä ja kaikessa liiketoiminnassamme.

Linjaukset ja sitoumukset

  • Cityconin toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) määritellään yhtiön eettiset periaatteet ja liiketoiminnan normit.
  • Sovellamme Business Code of Conduct -toimintaohjeita kaikissa merkittävissä liikesuhteissamme ja edellytämme toimittajiltamme Cityconin omien tai sitovuudeltaan vastaavien, tinkimättömien eettisten periaatteiden noudattamista.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Vuoden 2020 keskeiset tavoitteet ja tulokset on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 7. Cityconin pitkän aikavälin päätavoitteet on esitetty sivulla 8 ja Vastuullisuusstrategia kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta https://www.citycon.com/fi/vastuullisuus/lisaarvoa-vastuullisuudella.

Resurssit ja vastuut

Lakiasiainjohtajan vastuulla on varmistaa, että lakeja, määräyksiä ja toimintaperiaatteitamme (Code of Conduct) noudatetaan. Lakiasiain tiimi tukee liike- ja konsernitoimintoja lakiasioissa. Tietosuojavastaava kuuluu lakiasiain tiimiin.

Johtamiskäytäntöjen arviointi

Lakiasioihin liittyviä linjauksia ja johtamiskäytäntöjä tarkastellaan ja kehitetään suhteessa muihin strategisiin linjauksiin sekä sääntelyn muutoksiin sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta