Vastuullisuus on osa jokapäiväistä työtämme

Cityconin strategia on kuulua vastuullisen kauppakeskusjohtamisen edelläkävijöiden joukkoon. Cityconin strategiana on luoda arvoa sidosryhmilleen oikean kiinteistökannan ja sen kehittämisen sekä vähittäiskaupan asiantuntemuksen avulla. Näitä tukee vahva pääomapohja. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kehitämme ja johdamme kauppakeskuksia niin, että ne pystyvät mukautumaan megatrendeihin ja ovat toiminta-alueidensa muutosvoimia. Vastuullisuusstrategiamme ja tulevien vuosien toimenpiteet sen saavuttamiseksi ohjaavat kaikkien cityconlaisten vastuullisuuteen liittyvää toimintaa. 

Meille tärkeät vastuullisuuden teemat integroidaan yhtiön kokonaisstrategiaan ja liiketoimintaan. Tavoitteenamme on tehdä kestävästä ajattelusta ja toiminnasta yrityskulttuurimme luontaisia tavaramerkkejä. Vastuullisuuden eri osa-alueet – ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu – on integroitu osaksi yhtiön toimintaa. Liiketoiminnan tukena ovat konsernitoiminnot, kuten vastuullisuus-, lakiasiain- ja henkilöstöhallinnon toiminnot. 

Cityconin toiminta vaikuttaa useisiin eri sidosryhmiin, kuten vuokralaisiin, henkilöstöön, yhteistyökumppaneihin ja viranomaisiin. Säännöllinen vuorovaikutus ja raportointi lisäävät läpinäkyvyyttä sekä edistävät tavoitteidemme saavuttamista.  

Tarkempi kuvaus meidän vastuullisuuden johtamistavan kuvauksesta löytyy Vastuullisuusselvityksestämme sivulta 11. 

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta