Vastuullisuusraportointi


Citycon julkaisi ensimmäisen integroidun vuosikertomuksensa keväällä 2017. Raportointi kattaa koko Cityconin toiminnan kaikissa toimintamaissa. Citycon soveltaa raportoinnissaan Global Reporting Initiativen (GRI) G4-raportointiohjeistusta sekä GRI:n kiinteistö- ja rakennussektorin toimialakohtaisia (CRESS) suosituksia vastuullisuusraportoinnin sisällösta ja raportointiperiaatteista. Ympäristövastuun raportointi noudattaa myös EPRA:n syksyllä 2014 julkaisemia ohjeistuksia.

Raportti julkaistaan vuosittain ja siinä esitetyt tiedot vastaavat tilinpäätosjaksoa eli 1.1.–31.12.

Ympäristölukujen varmennus
 

Ernst & Young Oy on varmentanut numeeriset ympäristöindikaattorit. Varmennetut indikaattorit on merkitty vastuullisuusselvityksessä esitettyissä GRI- ja EPRA-taulukoissa.

Viimeisimmät Vuosikertomus-ja vastuullisuusraportit löytyvät täältä.