Vuokralaisten tyytyväisyystutkimus innostaa toimintaan

Citycon toteuttaa kerran vuodessa vuokralaisten tyytyväisyystutkimuksen kaikissa kauppakeskuksissaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Tavoitteena on selvittää vuokralaisten mielipiteitä ja kehittää liiketoimintaa tutkimustulosten pohjalta strategisella ja operatiivisella tasolla. Kyselytutkimus kattaa laajasti eri aihealueita kävijämäärien kasvattamisesta Cityconin henkilökunnan palvelualttiuteen, kiinteistöjen kunnossapitoon ja Cityconin vastuullisuusprofiiliin. Vuonna 2018 kyselytutkimus lähetettiin yli 3 000 vuokralaiselle. Heistä 42 % vastasi kyselyyn. Saimme iloksemme todeta, että 82 % vuokralaisistamme on tyytyväisiä kauppakeskukseensa.

Koska tyytyväiset vuokralaiset ovat liiketoimintamme ytimessä ja olennainen osa vastuullisuusstrategiaamme ja koska tahdomme toimia tulosten pohjalta, olemme ottaneet käyttöön erilaisia menetelmiä, joiden avulla voimme hyödyntää vuokralaisten tyytyväisyystutkimuksesta saatuja tuloksia. Kun tutkimuksen tulokset on saatu, klusteritiimit ja kauppakeskustiimit käyvät tulokset läpi. Järjestämme myös vuokralaistapaamisia, joissa esittelemme tutkimuksen tulokset vuokralaisille ja keskustelemme niistä yhdessä. Tulokset julkaistaan myös vuokralaisten käyttöön tarkoitetussa verkkoportaalissa, jotta ne, jotka eivät pääse osallistumaan tapaamisiin, saavat ne silti tietoonsa. Näissä tapaamisissa sovitaan kauppakeskuskohtaisesti konkreettisista toimista, joilla vuokralaisten tyytyväisyyttä voidaan lisätä.

Palkitsemme sisäisesti klusterin, jonka vuokralaisista suurin osa vastaa kyselyyn. Vuosittain järjestettävässä Citycon Awards -tilaisuudessa palkitaan kauppakeskus, joka saa korkeimmat tyytyväisyyspisteet vuokralaisiltaan.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta