Community and companionship


  Yhteisöllisyys ja kumppanuus

  Cityconin kauppakeskukset ovat urbaaneja kohtaamispaikkoja lähellä ihmisten koteja ja 
  työpaikkoja, hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Niissä on myös terveyspalveluja ja 
  kunnallisia palveluja. Kirjastot, terveysasemat, kotihoidon yksiköt ja jopa kappelit täydentävät
  kauppakeskusten palvelutarjontaa.

  Näkemyksemme mukaan tulevaisuudessa menestyvät parhaiten kauppakeskukset, joissa urbaani
  ympäristö yhdistyy sosiaalisiin kokemuksiin. Sidosryhmävuoropuhelun ja -vuorovaikutuksen
  keskiössä ovat paikallisyhteisöjen osallistaminen ja valmiuksien kehittäminen paikallisesti
  kauppakeskuksissa. Tarkoituksemme on saada niin nuoret kuin vanhatkin mukaan tähän työhön.

  Kauppakeskusten arjessa otetaan huomioon paikalliset toimijat, kuten asukasyhdistykset ja
  vapaaehtoisjärjestöt. Näiden kanssa tehdään paikallista yhteistyötä, jonka muodot vaihtelevat
  kauppakeskuskohtaisesti. Paikalliset toimijat otetaan huomioon myös kehityshankkeiden suunnittelu- ja
  toteutusvaiheissa.

  Lähialueidensa ympäristön suojelemisesta Citycon huolehtii muun muassa toteuttamalla kaikki
  kauppakeskustensa rakennus- ja kehityshankkeet kestävästi ympäristöluokitusten periaatteiden
  mukaisesti. Osalla Cityconin kauppakeskuksista ja niiden ympäristöistä on kulttuurihistoriallisia ja
  rakennusperinteeseen liittyviä arvoja, mitkä otetaan huomioon kehitys- ja laajennushankkeissa.

   


  STRATEGISET TAVOITTEET

   


        Saavutettavuus


  Kauppakeskuksista ja kehityshankkeista 100  % sijaitsee valmiiksi rakennetussa ympäristössä, jonne on hyvät joukkoliikenneyhteydet


        Yhteisöllisyys


  Vahvistamme yhteisötyön ja liiketoimintatavoitteiden välistä yhteyttä


        Vuokralaiset


  Tehdään vuosittainen vuokralaisten tyytyväisyystutkimus    


       

  Toimittajat ja yhteistyökumppanit


  Kehitetään virallinen prosessi alihankintaketjun
  vastuulliseen hallintaan
   

  • Code of Conduct ‑sitoumus on lisätty
   vuokrasopimuksiin
  • Yhteisyrityskumppanit ja sijoittajakumppanit: Code of Conduct
   -kyselylomaketta käytetään kaikissa merkittävissä investointiprosesseissa
  • Toimittajat: Code of Conduct ‑lauseke
   sisältyy kaikkiin toimitussopimuksiin, joiden
   arvo ylittää 10 000 euroa

   


   

  Lisätietoa aiheesta vuoden 2016 vuosikatsauksestamme