Citycon's community banner, lots of people forming the company's logo

Vastuullisuus Cityconilla

Yhteisöt

Cityconin kauppakeskukset ovat urbaaneja kohtaamispaikkoja lähellä ihmisten koteja ja työpaikkoja, hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Niissä on myös terveyspalveluja ja kunnallisia palveluja. Näkemyksemme mukaan tulevaisuudessa menestyvät parhaiten kauppakeskukset, joissa urbaani ympäristö yhdistyy sosiaalisiin kokemuksiin. Sidosryhmävuoropuhelun ja -vuorovaikutuksen keskiössä ovat paikallisyhteisöjen osallistaminen ja valmiuksien kehittäminen paikallisesti kauppakeskuksissa. Tarkoituksemme on saada niin nuoret kuin vanhatkin mukaan tähän työhön. On erittäin tärkeää, että jatkamme kauppakeskustemme muuttamista urbaaneiksi kohtaamispaikoiksi, joissa kaupalliset toiminnot ja yhteisöllisyys yhdistyvät. Suhtaudumme ennakkoluulottomasti myös muihin kuin vähittäiskaupan alan palveluihin ja erilaisiin asioinnin helppoutta sekä yhteisöllisyyttä lisääviin kokeiluihin.