Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos

Sitoutuminen kestävään kehitykseen on Cityconin strateginen valinta. Siksi Citycon toimii sekä ilmastonmuutoksen paikallisten ja maailmanlaajuisten vaikutusten vähentämiseksi että muutoksiin sopeutumiseksi.

Riskit – muutokset fyysisessä ympäristössä, sääntely, materiaalivirrat ja kulutustottumusten muutos

Ilmastonmuutos aiheuttaa toimialalle riskejä nyt ja tulevaisuudessa. Sään ääri-ilmiöt ja kasvava tulvariski ovat esimerkkejä ilmastonmuutokseen liittyvistä fyysisen ympäristön muutoksista. Nämä voivat vaikuttaa esimerkiksi rakennusten materiaali- ja hoitokustannuksiin. Energiaan ja päästöihin liittyvän verotuksen ja lainsäädännön kiristyminen aiheuttaa riskejä hiili-intensiiviselle liiketoiminnalle. Kuluttajien ympäristötietoisuus kasvaa: sekä vuokralaiset että sijoittajat odottavat toimintaa negatiivisten ilmastovaikutusten vähentämiseksi.

Mahdollisuudet – edelläkävijä vastuullisessa kauppakeskusjohtamisessa

Cityconin kunnianhimoiset tavoitteet energiankulutuksen vähentämiseksi ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämiseksi edistävät uusien vihreiden teknologioiden ja innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämistä. Ympäristön kannalta tehokkaat ratkaisut myös vähentävät hoitokustannuksia. Lisäksi Cityconin kauppakeskusten keskeinen sijainti erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ulottuvilla vähentää asiakasliikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Päivittäisen vastuullisuustyömme tukemisen lisäksi ympäristösertifikaatit, kuten BREEAM ja LEED, tarjoavat keinon viestiä ympäristötyömme tuloksista ulkoisille sidosryhmille.

Ilmastoriskien hallinta

  • Havainnointi & raportointi
  • Sisäisen hallinnan parantaminen
  • Energiansäästötoimet
  • Parhaiden käytäntöjen jakaminen
  • Yhteistyö vuokralaisten ja kumppaneiden kanssa
  • Ympäristösertifioinnit: BREEAM In-Use & LEED