Ylimääräinen yhtiökokous 2021

Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään maanantaina 2.8.2021 klo 12:00. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Piispansilta 9 A, 02230 Espoo.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon, sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Ennakkoäänestäminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 15.7.2021 klo 9.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 27.7.2021 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen

Tärkeitä päivämääriä

8.7.2021 Yhtiökokouskutsun julkaisu
14.7.2021 klo 10.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
15.7.2021 Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä yhtiön nettisivuilla
15.7.2021 klo 9.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa
19.7.2021 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
21.7.2021 Täsmäytyspäivä
22.7.2021 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön nettisivuilla
27.7.2021 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy
2.8.2021 Yhtiökokous

Materiaalit

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsun mukaiset hallituksen ehdotukset
CV – Ball
CV – Popova
Palkitsemispolitiikka
Palkitsemispolitiikan muutokset

Valtakirjapohja
Ennakkoäänestyslomake

Rekisteriseloste