Bærekraft

  Det er en grønn tråd i alt vi gjør

  For oss i Citycon er miljøarbeid en naturlig integrert del av måten vi jobber på, enten det er i et utviklingsprosjekt, eller den daglige driften av alle kjøpesentrene i vår portefølje. I dette arbeidet måles, registreres og kartlegges energibruk, persontransport, varetransport, avfallshåndtering, vannforbruk og IK/ HMS-forhold. Vi kaller det Grønt Lederskap.

  Citycon i Norge har forpliktet seg til å jobbe etter internasjonale standarder som BREEAM Nor og BREEAM Nor In use. Dermed starter arbeidene med miljøspørsmålene allerede i forbindelse med byggeprosessen, og som en naturlig del av den daglige driften. Kremmertorget ble det første kjøpesenteret i Norge som ble bygget etter BREEAM standarden. Målet er å oppnå kontinuerlig forbedring av egen miljøprestasjon.

  Hittil har Citycon i Norge:

  Redusert årlig energiforbruk med 35 GWh
  Redusert 12 500 tonn CO2 pr år
  Årlig gjenvunnet papp/papir tilsvarende 35 000 trær
  Årlig gjenvunnet plast tilsvarende produksjon av 350 tonn olje

  Les mer om hvordan Citycon jobber med bærekraft her.