Bærekraft er en del av vårt daglige virke

Å være et foregangseksempel innen bærekraftig kjøpesenterledelse er et strategisk mål for Citycon. Bærekraft bidrar til verdiskapning for virksomheten, vårt økonomiske resultat og alle våre interessenter. Citycons strategi er å skape verdier for våre interessenter gjennom utvikling og tilbud av riktige sentre og detaljhandelkompetanse, i tillegg til et sterkt kapitalgrunnlag. For å oppnå dette, må vi utvikle og forvalte kjøpesentre som er tilpasningsdyktige i forhold til megatrender, og endre områdene vi opererer i. Vår bærekraftstrategi og våre strategiske bærekrafthandlinger for de kommende år, skal fungere som en rettesnor for alle Citycon-ansatte som jobber med disse områdene.

Bærekraft, og våre materielle aspekter, er integrert i vår overordnete selskapsstrategi og drift, og vi styrker våre ambisjoner om at bærekraftig tankegang og tiltak skal være naturlige kjennetegn på vår bedriftskultur. De forskjellige sidene av bærekraft – miljømessig, sosialt og økonomisk – er blitt integrert i driften av selskapet. Våre operative funksjoner supporters av gruppe funksjoner som Miljø & sikkerhet, juridisk og HR.

Citycons virksomhet har en påvirkning på mange interessenter, slik som leietakere, personale, partnere og myndigheter. Regelmessig samarbeid og rapportering fører til økt innsyn og tilrettelegger for oppnåelse av mål.

For ytterligere informasjon om vår ledelsesstrategi, se vårt bærekraftregnskap på side 11 (kun på engelsk).

 

Les mer om Citycon og bærekraft