Energi fra grunnfjellet og solen i Jakobsberg Centrum

Jakobsbergs Centrum i Stockholmsområdet tok i bruk jordvarme og -kjøling i 2016, og utvidet bruken av fornybar energi ved å installere solcellepaneler i 2018. Senteret er det første kjøpesenteret i Sverige med eget sol- og jordenergianlegg, og rundt 78 prosent av senterets totale strømforbruk til varme og kjøling blir produsert lokalt.
 
Med sine drøye 50.000 kvadratmeter er Jakobsbergs Centrum det største kjøpesenteret i Sverige som har gått over til geotermisk energi. Det kompletterende solcelleanlegget består av 330 solcellepaneler med en årlig strømproduksjon på 80 MWh. Dette tilsvarer forbruket til 20 familieboliger. All strøm som produseres blir brukt på senteret til vifter, belysning og drift av det geotermiske energianlegget.

Les mer om Citycon og bærekraft