Karbonnøytralt kjøleanlegg i Buskerud Storsenter

Vi vet at bygninger står for en stor del av verdens karbonutslipp og energiforbruk, og at eiendomsbransjen har muligheten til både å redusere driftskostnader og sin energirelaterte klimapåvirkning. Vi tror at å investere i energieffektive kjøpesentre ikke bare gir økt profitt, men også gjør våre eiendommer mer attraktive og konkurransedyktige.

Citycon-senteret Buskerud Storsenter ble det første til å ta i bruk CO2 til karbonnøytral drift av hele byggets kjøleanlegg da nye varmepumper ble installert under oppussingen vinteren 2017. Bruken av CO2 i kjøleanlegg reduserer sjansene for global oppvarming, og er i tillegg energieffektiv fordi den øker gjenvinningen av overskuddsvarme og samtidig transporterer varme og kulde gjennom bygget. Energiforbruket ved Buskerud Storsenter har etter renoveringen blitt redusert med 27 prosent.

Denne teknologien er allerede tatt i bruk ved Linderud senter, og vi planlegger å implementere lignende teknologi i to andre norske kjøpesentre.

Les mer om Citycon og bærekraft