Redusert klimaavtrykk

Citycon har tatt et strategisk valg i å satse på bærekraftig utvikling. Vi streber etter å redusere vår påvirkning på klimaendringene, og bidrar til å bygge bærekraftige byer og samfunn. Citycon har innført tiltak for å tilpasse seg effekten klimaendringene fører med seg både globalt og lokalt. For å vise at vi mener alvor, har vi satt oss det ambisiøse målet å være karbonnøytrale innen 2030.

Risiko – Endringer i fysiske klimaparametere, regulering, materiell input og forbrukeradferd
Klimaendringene fører med seg risiko for fremtidens varehandel. Fysiske klimaendringer, slik som ekstremvær og flomfare, kan føre til høyere vedlikeholdskostnader og gradvis slitasje på bygningsmassen. Strengere lovgivning og karbonbeskatning fører også med seg risiko for karbonintensive investeringer. Forbrukerne blir stadig mer miljøbevisste, og både leietakere og investorer forventer tiltak for å begrense negative klimaendringer.

Muligheter – En ledende aktør innen bærekraftig kjøpesenterledelse
Citycons ambisiøse energisparemål og plan om å øke bruken av fornybar energi, fører med seg implementering av ny og grønnere teknologi og kreative løsninger i bygningene. Disse miljøeffektive løsningene reduserer også driftsutgiftene. Dessuten ligger Citycons kjøpesentre sentralt plassert og er enkle å nå med offentlig kommunikasjon. Dette fører til en reduksjon i miljøbelastningen kundetrafikk vanligvis fører med seg.

I tillegg til å fungere som en rettesnor i vårt daglige arbeid, er miljøsertifiseringer som BREEAM og LEED nyttige verktøy for å kommunisere våre miljøprestasjoner til eksterne interessehavere.

Klima og Risk Management

  • Observasjon og rapportering
  • Forbedring av interne rutiner
  • Energisparende tiltak
  • Egenproduksjon av fornybar energi
  • Deling av eksempler til etterfølgelse
  • Samarbeid med leietakere og partnere
  • Miljøsertifikater: BREEAM In-USE og LEED 

Les mer om Citycon og bærekraft