Verdiskapning gjennom bærekraft

Citycons oppdaterte bærekraftstrategi ble vedtatt i begynnelsen av 2018. Målet var klart definerte og velbegrunnede bærekraftsmål, som gir verdi for både oss og våre samarbeidspartnere. Våre prioriteringer kombinerer det som er relevant for oss, våre samarbeidspartnere, miljøet og lokalsamfunnene vi er en del av. I vår strategi har vi definert langsiktige mål frem til 2030 og strategiske aktiviteter som blir oppdatert hvert tredje år, for å nå hovedmålene. Jevnlig oppdatering av våre strategiske aktiviteter mot hovedmålene i 2030, gir oss flere muligheter. Vi kan inkludere siste utvikling, både miljømessig og sosialt.

Vår strategi er bygget rundt fire prioriterte områder innenfor våre langsiktige bærekraftsmål:

KLIMANØYTRAL 
Lavere energiforbruk og høyere egenproduksjon

Langsiktig mål: Citycon skal være klimanøytral innen 2030 

Strategiske aktiviteter for kommende år:

 • Alle våre eiendommer skal produsere fornybar eller utvinnbar energi til eget bruk.
 • Ved utgangen av 2025 skal Citycon ha redusert energiforbruket per kvadratmeter med 10 % fra 2019-nivå og med 20 % fra 2014-nivå.
 • Fra og med 2018 skal alle våre eiendommer bruke 100 % grønn elektrisitet til selskapets eget forbruk Fra og med 2021 skal vi bruke 100% grønn elektrisitet.
 • Fra og med 2018 vil 2 % av netto leieinntekter settes av i budsjettet for verdiskapende energiinvesteringer.

  TILGJENGELIG​

Oppmuntre til bruk av grønn transport 

Langsiktig mål: Alle våre eiendommer skal ligge i tilknytning til offentlig kommunikasjon og oppmuntre til grønn transport i forbindelse med senterbesøk. Innen 2030, skal majoriteten av våre besøkende komme til oss med kollektivtransport, sykkel, elektriske kjøretøyer eller til fots.

Strategiske aktiviteter for kommende år:

 • Innen utgangen av 2023 skal alle eiendommer tilby ladestasjoner for elbiler og elsykler. 
 • Alle sentre skal oppmuntre til sykling på ulike måter, og gode eksempler skal deles med andre sentre.
 • Vi skal arbeide proaktivt for kollektivtransport-løsninger i samarbeid med lokale samarbeidspartnere.
 • Citycon skal fremme enkel tilgjengelighet for dem med bevegelseshemninger på alle våre kjøpesentre. 


PRAKTISK OG TRYGT
Kunder, leietakere og personale skal føle seg hjemme

Langsiktig mål: Kontinuerlig forbedre opplevelsen av sikkerhet, trygghet, gjestfrihet og service.

Strategiske aktiviteter for kommende år:

 • Citycon skal ha en proaktiv rolle i å etablere en bransjestandard for sertifisering innen sikkerhet og trygghet. Alle eiendommer skal sertifiseres som «SAFE RetailDestination» innen 2022.
 • Prosjekter for involvering av og samarbeid med ungdom skal etableres i alle land. Ved utgangen av 2020 skal alle kjøpesentre ha aktiviteter for ungdom og "Youth-Focussed Security Guard"-prosjekter skal være i gang i alle land i løpet av 2022. 
 • Alle medarbeidere i Citycon får mulighet til å bruke en arbeidsdag i året til frivillig arbeid, i forbindelse med aktiviteter på Citycons kjøpesentre.


FØRSTEKLASSES GJENNOMFØRING​
Gjøre beste praksis til standard 

Langsiktig mål: Ved å følge en klar plan og overvåke suksess skal Citycon implementere de beste tiltakene på bærekraft.

Strategiske aktiviteter for kommende år:

 • Det vil bli utviklet personlige bærekraftmål for medarbeiderne i Citycon.
 • Bærekrafttiltak i Citycon skal gjennomføres ved bruk av klare prosesser. Beste praksis vil bli innlemmet i vår tekniske standard og brukt på alle vedlikeholdsprosjekter. 
 • Alle eiendommer skal ha BREEAM In-Use-sertifisering med ”Good” som minimumskrav innen utgangen av 2022.
 • Alle nye utviklingsprosjekter skal ha en miljøsertifisering på minimum BREEAM Excellent-nivå. 
 • Citycon skal dele ut en årlig pris til de tiltakene som best støtter selskapets bærekraftstrategi (til leietakere, lokale initiativ o.l.)

 

 

 

Les mer om Citycon og bærekraft