Shop nå (sentermagasin) opplag 2 000 000 årlig

Shop nå (sentermagasin) opplag 2 000 000 årlig


Shop Nå er sentrenes eget kundemagasin som veileder kunder gjennom nyheter og tilbud.

Shop Nå utgis fra 3-5 ganger i året både i postkassen og digitalt, avhengig av det respektive senterets størrelse. Utgivelsene er knyttet opp til sesongkampanjer og innholdet skal være kjøpsutløsende både gjennom inspirasjon og pristilbud. Gjennom Shop Nå kan du både annonsere eller profileres med redaksjonelt innhold.