Fortsatt fokus på smitteverntiltak og trygg handel

Det er over ett år siden  vi fikk inngripende tiltak i samfunnet. Folks helse og trygghet har vært det viktigste for oss, slik det har vært for store deler av det norske næringslivet. Vi har helt siden pandemien startet jobbet systematisk med smittverntiltak og god informasjon til kunder og ansatte. Dette i tråd med myndighetenes anbefalinger. Citycon har også  Covid-19-sertifisert alle sentrene i Norge.  Sertifiseringen er gjennomført at SAFE Asset Group og er et bevis på et godt arbeid for å sikre sikkerheten til ansatte, leietakere og besøkende. 

Myndighetenes tiltak har påvirket bransjene ulikt, og tiltakene har i perioder vært mer inngripende i noen regioner i Norge. Leietakere og sentre forholdt seg til reglene som gjelder for sitt område, og tilpasset kommunikasjonen til kundene i de lokale markedene.

Det er fortsatt retningslinjene fra myndighetene som gjelder i vår drift av sentrene. Vi følger råd og retningslinjer nøye, og har fokus på at vi skal fortsette den gode innsatsen for å hindre smittespredning.

Takk til alle leietakere og kunder som bidrar til trygge og gode handleopplevelser!

Updated

07.04.2021