Juridisk merknad

Opphavsrett | Ansvarsfraskrivelse

Ved å besøke nettsidene til Citycon Oyj eller dets datterselskaper, eller tilknyttede selskaper (heretter sammen eller separat kalt «Citycon»), godtar du følgende betingelser. Du skal ikke besøke våre nettsider hvis du ikke godtar de følgende betingelsene. Enkeltdokumenter på våre sider kan være underlagt ytterligere betingelser, slik det er angitt i de gjeldende dokumentene. I disse tilfellene vil de ytterligere betingelsene i tillegg til følgende betingelser være gjeldende.

Opphavsrett

Innholdet til Citycon.fi-nettstedet er beskyttet av opphavsrett (den finske loven om opphavsrett).

Det er tillatt å benytte materialet i bildebanken og utskriftbare logoer for presse- og utdanningsformål, under forutsetning av at kilden oppgis ved bruk. Annen bruk må avtales med Citycon.

Det er tillatt å lenke til Citycon.fi-nettstedet på andre nettsteder. God praksis må imidlertid overholdes. Citycon.fi-siden det lenkes til bør vises i nettleseren i full visning, og på samme måte som i Citycon.fi-tjenesten. Vi svarer gjerne på spørsmål om å opprette lenker.

Sider kan vises, leses og skrives ut for brukerens personlige bruk, og kan sendes med e-post til andre personer.

Ansvarsfraskrivelse

Citycon har som mål å kun formidle pålitelig og korrekt informasjon, men garanterer likevel ikke for påliteligheten eller riktigheten av informasjon verken på nettstedet eller som kan skaffes fra det. Selskapet bruker alle tilgjengelige midler for at nettstedet skal fungere til enhver tid, men er ikke ansvarlig for dets tilgjengelighet. Selskapet forbeholder seg også retten til å kontinuerlig utføre endringer på nettstedet.

Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder som eies eller vedlikeholdes av tredjeparter. Når du går til disse, åpner tjenesten nettstedet til den eksterne tjenesteleverandøren i et nytt vindu. Når brukeren går til disse nettstedene, må brukeren undersøke og godta eventuelle vilkår for bruk før de tas i bruk. Citycon kan ikke kontrollere innholdet til nettsteder som har lenker på sine sider og som er laget eller publisert av andre enn Citycon, og selskapet påtar seg ikke ansvar for innholdet på slike nettsteder. Selskapet har som mål å kun tilby lenker til nettsteder som er kjent for å være pålitelige kilder.

Citycon er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av å bruke nettstedet eller informasjonen på den.