Oasen

PLANLAGT UTVIKLINGSPROSJEKT

Oasen er sentralt plassert i Bergens nye byplanlegging i Fyllingsdalen. Ny holdeplass for bybanen og ny bussterminal knytter Fyllingsdalen nærmere Bergen sentrum. Oasen får en større rolle som knutepunkt, som danner grunnlag for å utvikle et moderne senter med flere funksjoner som handel, helsetilbud, boliger og kontorer.

Oasen skal åpnes mot omgivelsene. Transparente fasader og servering på torget, vil binde senterets innside og utside sammen. Videre skal senteret få naturlige forbindelser mot den nye bussterminalen og holdeplassen for bybanen.

Nye boliger og kontorer vil bidra til å styrke Fyllingsdalen som et levende sentrum, mens nærheten til Bybanen speiler intensjonene i Bergen kommunes «Miljøløfte».

Utviklingsprosjektet handler om å tenke helhetlig om Fyllingsdalen sentrum, og legge til rette for et godt byliv for den oppvoksende generasjonen.

Beliggenhet
Fyllingsdalen, Norge
Netto utleiebart areal før/etter, kvm.
50 200/64 900
Planlagt ferdigstillelse
2030