Oasen

PLANLAGTE UTVIKLINGSPROSJEKT

Oasen med ny bybane-holdeplass, ny bussterminal og nytt torg, ligger alt til rette for å tenke større, bedre og mer helhetlig i Fyllingsdalen. Tidligere i år kjøpte Citycon Tryg-bygget med 25.000 kvadratmeter. Det gir oss kontroll på hele kvartalet, og muligheten til å tenke mer helhetlig. Nå bidrar vil til å lage en helt ny bydel med et nytt sentrum. Mer åpenhet, transparente fasader og servering som sprer seg ut mot torget, knyter senteret tettere sammen med bylivet. Nye Oasen vil få boliger og kontorer oppover i etasjene, mens nærheten til bylivet på bakkeplan også vil koble senteret tettere på byens kollektivtilbud.

-Ny og sterkere rolle i en bydel i vekst
-Bedre integrering mellom senter og sentrumsliv
-Rikt kollektivtilbud i umiddelbar nærhet

Beliggenhet
Bergen
Netto utleiebart areal før/etter, kvm.
56 800/68 800
Planlagt ferdigstillelse
2022