Trekanten

POTENSIELLE UTVIKLINGSPROSJEKT

Trekanten Asker kommune har tidligere vunnet pris for sin gode balanse mellom innehandel og utehandel. Nå løftes Trekanten enda mer opp og ut av bakken ved å åpne fasadene mot omgivelsene, og knyte senteret tettere på resten av sentrumslivet. Nye glasstak skal binde bygningskroppene bedre sammen og gi økt utnyttelse og romfølelse. Takene vil slippe inn lys og luft, men samtidig beskytte mot vær og vind og sikre helårsbruk. Oppover i etasjene skal det satses på en kombinasjon av helse- og velværetilbud, boliger, hotell, kontorer og flere arbeidsplasser. Det legges opp til en sambruk av fasiliteter som servering, konferanserom og møterom. På gateplan vil det skapes enda mer aktivitet og vitalitet, for å forsterke Trekantens rolle som en viktig og integrert del av Asker sentrum.

-Enda sterkere integrering i bybildet
-Bedre tilretteleggelse for helårshandel
-Økt servicetilbud oppover i etasjene

Beliggenhet
Oslo
Netto utleiebart areal før/etter, kvm.
23 900/45 000
Planlagt ferdigstillelse
2022