Citycon och NCC ingår ett joint venture för att utveckla Mölndal Galleria i Göteborg

Citycon har tecknat ett joint venture-avtal med NCC Property Development för utvecklingen och uthyrningen av Mölndal Galleria. Befintliga, äldre butiksfastigheter är planerade att rivas och en ny stadsgalleria med cirka 25 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta kommer att uppföras på samma plats.

Message url

Release type