Forretningsidé

Forretningsidé

Sektor Gruppen AS er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsføring av kjøpesentre i Norge. Med 36 kjøpesentre skaper vi i samarbeid med våre leietakere gode handleopplevelser for våre kunder som igjen skaper merverdier for våre eiere og oppdragsgivere.

En forpliktelse for fremtiden


Ingen annen kjøpesenteraktør holder høyere fart enn Sektor Gruppen i det norske markedet. Vårt omsetningsvolum har i løpet av de 18 månedene økt med over 30 prosent og har passer 22 milliarder norske kroner. Vi har i denne perioden vokst med 10 sentre, og i løpet av 2014 vil våre 36 kjøpesentre besøkes av ca. 75 millioner mennesker.

Hele syv eiendommer står nå for tur og skal oppgraderes eller utvides. I Porsgrunn skal Down Town rustes opp, og første skritt vil innebære betydelige investeringer i infrastrukturen rundt senteret. I Buskerud starter arbeidene med å rendyrke Buskerud Storsenter for detaljhandel og Krokstad Senter for storhandel. Etter planen skal en helt ny Coop Obs være på plass innen julehandelen i 2014.

Kilden i Stavanger skal utvides med over 8000 kvm, der virksomheter innenfor tjenester og service vil få mye plass. Det planlegges blant annet for et moderne tverrfaglig helsesenter. Stovner senter er et nytt senter i porteføljen til Sektor Gruppen, og her foreligger det planer om utvidelse på ca. 3000 kvm, samt en oppgradering av eksisterende senter. Også på Storbyen i Sarpsborg, CC Drammen og Kongssenteret Vest i Kongsvinger vil det være oppstart av utviklingsprosjekter. I løpet av året vil utvidelsen av ved Oasen senter i Bergen også være ferdigstilt.

For å realisere disse utviklingsprosjektene skal vi investere 1,3 milliarder norske kroner i våre eiendommer, som til sammen har et prosjektomfang på ca. 110 000 kvadrat meter. For å redusere vårt fotavtrykk i miljøet er det en grønn tråd i alt vi foretar oss. Derfor har vi forpliktet oss til å jobbe etter standarder som Breeam Nor, Breeam In Use og ISO 14001. Du kan lese mer om vårt arbeid for en bærekraftig utvikling knyttet til utvikling og drift av våre kjøpesentre her.