Hver dag er vår viktigste

Hver dag er vår viktigste

Citycon skal være det ledende kjøpesenterselskapet i Norden og samtidig ledende i nærområdet for hvert enkelt senter. For å lykkes med dette må man jobbe som ett Citycon.


-«Hver dag er vår viktigste dag» er et ordtak vi bruker i Citycon. Vi elsker hverdagshandel i nordiske land og Sektor har gjort det samme i Norge. Det skal vi fortsette med – sammen, sier administrerende direktør Marcel Kokkeel i Citycon. 

Norge blir viktig

- Vi skal være den ledende eier og utvikler av urbane dagligvareforankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum. Lokalsamfunnet er et av de viktigste elementene i vår filosofi. Vi ønsker å være en del av lokalsamfunnet. Vi ønsker å bidra. Vi forstår at byen trenger oss. Og at vi trenger byen, sier Kokkeel videre.

Den norske delen av Citycon utgjør etter oppkjøpet av Sektor Gruppen en betydelig del av selskapet. Med 30 prosent av omsetningen og 34 av i totalt 69 sentre på norsk jord vil Citycon Norge ha en viktig rolle i tiden som kommer.

-Sammen står vi sterkere i dagens kjøpesentermarked som er i stadig endring og gjennom stadig utvikling blir vi mer attraktive for lokale og nordiske leietakere. Et eksempel på at vi er bedre sammen er at vi kan integrere digitale redskaper i våre sentre til lavere kostnader, og vi kan bringe konsepter til nye markeder sier Kokkeel.

Skiller utvikling og utleie

Å bli en del av et internasjonal børsnotert selskap betyr at det må tenkes både lokalt og sentralt. Sentrene skal utvikles videre i sine nærområder, for det er lokalt slaget om kundene står ...

Og vi skal trekke på felles synergier som ett  nordisk selskap. Det åpnes også opp for helt nye muligheter hva angår utveksling av leietakere over grensene.

-Vi må tenke på å kombinere lokal drift og lederskap. Vi må desentralisere der det er nødvendig og sentralisere der det er behov for det, sier direktør Jurn Hoeksema , som har det daglige ansvaret for Citykons virksomheter i de ulike land.

- For å styrke kundenes ønske om å bruke våre sentre må vi videreutvikle de i tråd med markedet tilpasset det aktuelle markedsområdet. Vi har derfor valgt en clustermodell der tre eiendomsporteføljer ledes av tre kommersielle direktører som rendyrker driften, mens all utleie i Citycon sentre i Norge er lagt til en egen utleieavdeling, forklarer Hoeksema.

De tre eiendomsporteføljene vil stå i tett kontakt med utleieavdelingen. Clusterne har fått navn etter det største senteret i porteføljen. Herkules cluster består av åtte Cityconeide sentre og ledes av Tarjei Sandnes.  André Gaden leder Oasen cluster med ti sentre. Det siste clusteret består av forvaltede sentre og ledes av Tor Nickelsen.

-Utleieavdelingen ledes av Kathrine Knudsen Tilrem, som ser frem til å fylle morgendagens norske Ciytycon-sentre med alt det kunden trenger.

- De erfaringer vi har gjort med sentre som tilbyr noe utover ordinær handel, som helse og velvære, leger, tannleger, serveringssteder, treningssentre - og helst omgitt av boliger, tog/buss, kultur, kino osv. er at de har vært vellykket. Vi skal fortsette å tilby våre kunder alt de trenger gjennom livet, sier Tilrem, som gleder seg til å ta fatt på en rendyrket rolle innen utleie.

Internasjonale leietakere

- Det kanskje mest spennende nå som vi er blitt del av et nordisk selskap vil vi gjennom et samarbeid på tvers kunne tilby våre kjøpesentre flere nye kjeder og merkevarer, og at vi som en nordisk aktør bli mer attraktiv overfor internasjonale konsepter. Her blir det spennende å spille ball med vår markedsdirektør Marianne Håkonsen som har tilknytning ukentlig til London og retailmarkedet der, sier Tilrem.

Marianne Mazarino Håkonsen vil fremover også ha ansvaret for internasjonal leasing i hele Citycon.