Sektor vokser med fire sentre

Sektor vokser med fire sentre

Sektor Gruppen AS og Partners Group har gjennom Sektor Portefølje II AS i dag inngått en avtale om kjøp av fire kjøpesentre fra Steen & Strøm. Kjøpesummen er basert på sentrenes eiendomsverdi på MNOK 2 063.


Transaksjonen gjelder for kjøpesentrene Stovner Senter (Oslo), Halden Storsenter (Halden), Torvbyen (Fredrikstad), og Markedet (Haugesund). Senterporteføljen plasseres i Sektor Portefølje II AS, der Partners Group på vegne av sine investorer eier 75 prosent i, Sektor Gruppen AS eier 15 prosent og Steen & Strøm 10 prosent.

Første investering i Norge

De fire sentrene skal forvaltes av Sektor Gruppen, som dermed har en portefølje på 36 kjøpesentre.

- Dette er vår første investering i kjøpesenter-eiendom i Norge. Partnerskapet med Sektor Gruppen er spennende og deres selskapsfilosofi passer godt med vår profil. Vi opplever Sektor Gruppen som et solid selskap i alle ledd, fra eiere til den daglige driften og er derfor trygge på at de vil forvalte denne porteføljen på aller beste måte, sier Chris Lydiker i Partners Group.

Fortsetter å vokse 

- Det er nøyaktig ett år siden vi kjøpte Sektor, og vi varslet allerede da at vi hadde vekstambisjoner fordi størrelsen teller i kjøpesenterbransjen. I løpet av året som har gått har vi kjøpt 11 sentre og i tillegg tatt over forvaltningsansvar for ytterligere to sentre. Etableringen av Sektor Portefølje II og partnerskapet med en investeringsaktør som Partners Group, er et naturlig steg i vår vekststrategi. Det gir det oss flere muligheter for å bygge volum innenfor kjernevirksomheten til Sektor, sier styreleder Petter Stordalen i Sektor Gruppen AS.

Med dette kjøpet styrker Sektor sin tilstedeværelse i Oslo og Østfold. Markedet blir det første Sektor senteret i Haugesund.

- Vi konkurrerer på to områder, der vi både jakter økt omsetning, men også økt forvaltningsvolum som bidrar til å styrke konsernets markedsposisjon ytterligere. Derfor er vi veldig tilfreds med å få forvaltningsoppdraget for denne porteføljen. Det ligger flere utviklingsmuligheter i disse eiendommene, sier adm. dir Eirik Thrygg i Sektor Gruppen AS.

Fakta om sentrene:

Stovner senter

Stovner Senter ligger i et tett befolket område øverst i Groruddalen i Oslo. Senteret har blitt et bydelsikon og knutepunkt for lokalbefolkningen med sin direkte tilknytning til buss og t-bane. Med ca 100 leietakere har Stovner Senter et stort mangfold av butikker, tjenester og servicefunksjoner. Senteret har 1250 p-plasser.

Torvbyen

Torvbyen ligger midt i Fredrikstad sentrum og er et moderne veldrevet senter med 85 butikker. Bussterminalen ligger i bygget og det er ca. 2 min til jernbanestasjonen. Senteret har 600 p-plasser under tak. Senteret markedsføres og driftes som en enhet gjennom et felleseiet driftsselskap, men er delt mellom to eiere, hvor Aberdeen eier en del og Sektor Portefølje II eier en del.

Markedet

Markedet ligger midt i Haugesund sentrum og har 25 butikker, i tillegg til Vinmonopol, kontorer, helsestasjon og leiligheter. Markedet har det siste året vært igjennom en oppgradering og fremstår som et lyst og moderne senter.

Halden storsenter

Senteret, med sine 21 butikker, ligger godt integrert i Halden sentrum - på nordsiden av byen der hovedtyngden av det tradisjonelle handelslivet ligger. Hovedinngangen fører rett ut i gågaten, og p-huset med 200 p-plasser ligger ved hovedinnfartsåren til byen.

Arctic Securities ASA har bistått med finansiell rådgivning. Transaksjonen er finansiert av SEB og Swedbank. Wikborg, Rein & Co har vært juridisk rådgiver for kjøperselskapet, og Ro Sommernes Advokatfirma har vært juridiske rådgivere for Sektor Gruppen.