Sentervekst for Sektor Gruppen

Sentervekst for Sektor Gruppen

Oppkjøp og nye forvaltningsoppdrag har bidratt til økt omsetningsvolum på 10 prosent. Totalt ble det omsatt for 22,3 milliarder gjennom de 36 kjøpesentrene Sektor Gruppen forvalter.  Les mer.