Vi kaller det brukskunst!

Vi kaller det brukskunst!

Et kjøpesenter skal by på alle salgs varer og tjenester og det skal hente nyheter fra den store verden, det skal levere alt folk flest har bruk for til hverdag og fest. Det skal være møteplass, det skal ligge på riktig sted, det skal bidra til at folks logistikk i lokalmiljøet fungerer.


Og det skal være miljøvennlig. Jobben vår er å utvikle alle slike kjøpesentre. I dag har vi 32, og vi passer på med både og hode og hjerte. Hver dag tenker vi at et senter ikke er glass og betong, men shopping, livlig handel og lokalsamfunnets møteplass. Det skal være et senter som folk vil bruke. Det kaller vi brukskunst.

Oasen senter i Bergen, Buskerud storsenter, Down Town i Porsgrunn og Kilden i Stavanger. Dette er fire store pågående prosjekter der Sektor Gruppen til sammen skal investere flere milliarder kroner. I tillegg kommer en rekke andre prosjekter som enten er i støpeskjeen eller som går inn i en reguleringsfase. Det er i utviklingsarbeidet vårt vi i Sektor Gruppen legger grunnlaget for gode handleopplevelser.

Nylig åpnet vi 8000 kvm på Oasen som dermed kunne feire flere nye leietakere og et senter som fremstår som mer moderne både ute og inne. Men prosjektet er ikke ferdig utviklet og et helt nytt plan skal ferdigstilles våren 2014. Her skal både Bergen kommune og Dalen legesenter inn i flotte lokaler. De gamle lokalene etter Bergen kommune i plan 2 skal bygges om og skal gi plass til enda flere ønskede leietakere. Vi ønsker å ha med de beste aktørene på den videre veksten, og vil ha på plass både nisjebutikker og kjede.

Buskerud storsenter står vi klare i startblokkene for å ta fatt på et omfattende prosjekt. Etter en lang politisk behandling ble planene for utvikling av hele området godkjent, med bestemte rekkefølge krav fra myndighetene. Når vi setter i gang arbeidene i 2014 er det i første omgang en oppgradering av de eksisterende byggene som i dag utgjør Buskerud storsenter og Krokstad senter.

I Porsgrunn har interessen for fremtidige Down Town vært enorm, også i lokalpressen. Utvidelsen av Down Town er hovedprosjektet, men samtidig et av flere viktige tiltak i utviklingen av dette handelsområdet. Det planlagte Skomværskvartalet, utbyggingen av Storgata 53 (tidl. Hydro Texaco), samt en planlagt ombygging av Grängeshallen er alle delprosjekter som vil påbegynnes først i tid. Delvis fordi dette er et krav i reguleringsplanen og delvis fordi delprosjektene bidrar med forretningsareal og realiseringen av et kjøpesenter i full drift. Planlagt oppstart av enkelte delprosjekter er i 2014, og fremdriften i disse vil avgjøre når hovedprosjektet eventuelt kan igangsettes.

Når vi nå skal utvide Kilden senter i Stavanger ønsker vi å tenke bredere enn butikk og handel. Her jobber vi målrettet mot en rekke bransjeaktører innenfor helse, trening og velvære. Totalt står Kilden ovenfor en betydelig utvidelse, der det skal bygges 8 200 kvm nye fordelt på fem etasjer mot vest. De nye etasjene vil korrespondere med eksisterende handels- og fellesareal, og vil være en naturlig utvidelse av dagens handlemønster. I tillegg til utvidelsen skal ca 5000 kvm av eksisterende bygg pusses opp. Endre flere detaljer om prosjektet finnes her .