Ledende aktør i Norden og Baltikum


Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av bynære, dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum, selskapet forvalter eiendeler for EUR 5,0 milliarder, og har en børsverdi på EUR 2 milliarder. Citycon er den største eieren av kjøpesentre i Finland og blant markedslederne i Norge, Sverige og Estland. Citycon har også etablert et fotfeste i Danmark.

Citycons kjøpesentre ligger i bynære i omgivelser der kundene bor og arbeider, og med en direkte tilkobling til offentlig transport, helsevesen og kommunale tjenester. Citycons kjøpesentre er plassert i hjertet av lokalsamfunnet og imøtekommer de daglige behovene til kundene. Citycon eier 49 kjøpesentre og 2 andre handelseiendommer. Av kjøpesentrene er 18 lokalisert i Finland, 18 i Norge, ni i Sverige, inkludert Kista Galleria, to i Estland og to i Danmark. I tillegg leier Citycon og forvalter 13 kjøpesentre i Norge på vegne av andre eiere. Citycons kjøpesentre tiltrekker seg ca.  200 millioner besøkende årlig.

Citycon Oyj  er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moodys (Baa1) og Standard & Poors (BBB). Citycon er medlem av EPRA (European Public Eiendom Association).

Citycon er anerkjent som en langsiktig aktør som er forpliktet til bærekraftig senterledelse.