Citycon i korte trekk

  Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av bynære, dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum, selskapet forvalter eiendeler for omtrent EUR 4,4 milliarder. Citycon er den største eieren av kjøpesentre i Finland og blant markedslederne i Norge, Sverige og Estland. Citycon har også etablert et fotfeste i Danmark.

  Citycons kjøpesentre ligger i bynære i omgivelser der kundene bor og arbeider, og med en direkte tilkobling til offentlig transport, helsevesen og kommunale tjenester. Citycons kjøpesentre er plassert i hjertet av lokalsamfunnet og imøtekommer de daglige behovene til kundene. Citycon eier 38 kjøpesentre og av kjøpesentrene er 10 lokalisert i Finland, 15 i Norge, 9 i Sverige, inkludert Kista Galleria, 2 i Estland og 2 i Danmark. I tillegg leier Citycon og forvalter 12 kjøpesentre i Norge på vegne av andre eiere. Citycons kjøpesentre tiltrekker seg ca. 170 millioner besøkende årlig.

  Citycon Oyj er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moodys (Baa3) og Standard & Poors (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Eiendom Association).

  Citycon er anerkjent som en langsiktig aktør som er forpliktet til bærekraftig senterledelse.

    
   

  Updated

  22.11.2019