Citycon i korte trekk

    Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

    Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester. Citycon eier 40 sentre, og av disse er 17i Norge, 10 i Finland, 9 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. I tillegg forvalter Citycon 7 sentre i Norge på vegne av andre eiere. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

    Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3), Fitch (BBB-) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

    Updated

    15.06.2020