Buskerud Storsenter
    prosjekt


    Buskerud Storsenter og Krokstad senter er blant de største sentrene i vår norske portefølje, og ligger kun 40 minutters biltur fra Oslo i kommunen Nedre Eiker. Med sin beliggenhet på hver side av riksveien har vi en unik mulighet til å skreddersy sentrene for virksomheter med ordinær detaljhandel på Buskerud Storsenter og plasskrevende handel på Krokstad senter.

    Ingen utviklingsprosjekt er like, og når vi nå går i gang med å utvikle Buskerud Storsenter og Krokstad senter er det intet mindre enn to handelsbygg som skal rustes opp. Når senteret står ferdig vil det huse ca. 100 leietakere. Det skal investeres opp mot 250 millioner kroner i den første fasen av dette utviklingsprosjektet.

    Med dette er grunnlaget for videre vekst lagt for Buskerud Storsenter.

    Les mer om kjøpesenteret.