CC Drammen
  prosjekt

  CC Drammen prosjekt


  En ny tidsalder begynner når CC Drammen, som et av Norges eldste kjøpesentre, nå skal utvikles for nærmere 250 millioner kroner. Hver av de to etasjene i sentret får sin tydelige handelsprofil og samtidig utbedres parkeringstilbudet. Det nye CC Drammen skal både tilby storhandel og småhandel.

  Begge etasjene kommer til å fremstå som helt nye, men samtidig vil CC Drammen bevare sin posisjon som et sterkt lokalsenter ved å utvikle 1. etasje med en god butikkmiks. Her vil kundene finne butikker innenfor bransjer som representerer tradisjonell hverdagshandel. En ny flott dagligvarebutikk med ferskvare, et veldrevet apotek og et tyvetalls andre spennende butikker skal danne grunnlaget for en høy besøksfrekvens. For å ønske kundene velkommen skal det bygges en ny stor hovedinngang, samtidig som parkeringsfasilitetene oppgraderes.

  I 2. etasje legges det til rette for leietakere med behov for store arealer. Det betyr at det vil bli plass til 3 eller 4 butikker med direkte adkomst fra helt ny takparkering med plass til rundt 100 biler. For å sikre en god og effektiv varelevering skal det bygges eget varemottak for 2. etasje. De eksisterende områdene for varelevering skal også oppgraderes slik at CC Drammen har optimalisert vareleveringen for sine leietakere.

  For å realisere disse planene skal halve senteret rives og bygges opp igjen. Totalt skal det bygges ca. 17 700 kvadratmeter handelsareal, og 2 300 kvadratmeter kontorareal. I tillegg skal det bygges 3 300 kvadratmeter med parkering. CC Drammen skal bygges etter Breeam Nor standard, som stiller en rekke miljøkrav til utbygger knyttet opp imot alt fra materialvalg til lavere utslipp og innemiljø. Når senteret er ferdig utviklet og i drift vil det driftes etter standarden Breeam Nor In-use.

  Planlagt oppstart er høsten 2015, med ferdigstillelse til julehandel 2016.

  Les mer om kjøpesenteret.