Down Town
    prosjekt


    Down Town ligger sentralt til i Porsgrunn kommune, der senteret har naboskap til viktige museumsområder, elvefront og byside. Citycon skal utvikle et nytt handelshus ut mot elvesiden og erstatte eksisterende parkeringsplass med nye moderne lokaler for en sammensatt handelsopplevelse.  

    Citycon ønsker å bidra til at hele nedre bydel i Porsgrunn sentrum nå skal utvikles med ny boligutvikling, næringsutvikling, handelsopplevelser, kulturopplevelser og med mange nye arbeidsplasser. Utvidelsen av kjøpesenteret "Down Town» vil være hovedprosjektet, men er samtidig et av flere viktige tiltak i utviklingen av dette handelsområdet. Vi planlegger oppstart av enkelte delprosjekter i 2014, og fremdriften i disse vil avgjøre når hovedprosjektet eventuelt kan igangsettes.

    Byen ligger ved kysten sør i Norge. Den er en del av Grenland i Telemark fylke. Elva og fjordene i Porsgrunn har gitt byen mange muligheter.

    Les mer om kjøpesenteret.