Kilden
  prosjekt

  Kilden prosjekt


  Kilden senter vil vokse med 8 200 kvm fordelt på fem etasjer mot vest. Det betyr mer handel, men også et større tilbud av ulike tjenesteytende virksomheter f.eks innen helse. Sammensetningen av ulike typer virksomheter skal styrke senteret, og det skal tilføres et større utvalg av butikker innenfor både sko, tekstil og faghandel, samtidig som vi skal gi plass til virksomheter innen trening, helse og velvære. De nye etasjene vil korrespondere med eksisterende handels- og fellesareal, og vil være en naturlig utvidelse av dagens handlemønster.

  I tillegg til utvidelsen skal ca. 5.000 kvm av eksisterende bygg pusses opp. Dette innebærer en oppgradering av gulv i fellesareal og butikkfronter, fortrinnsvis i 1. etasje, noe som bringer senterets uttrykk og atmosfære opp på et enhetlig og moderne nivå.

  Prosjektet har en høy miljøprofil, og Kilden skal sertifiseres etter standarden BREEAM NOR, og driftes etter BREEAM In Use . Her forplikter vi oss til alt fra kortreiste materialer, til lavere utslipp og bedre innemiljø. Dermed skal Kilden både bygges og driftes på en bærekraftig måte som skåner miljø og legger til rette for lokal utvikling.

  Nye Kilden vil i tillegg til å være et enda mer attraktivt handelspunkt også være en naturlig møteplass for innbyggerne i og rundt Hillevåg i Stavanger.

  Les mer om kjøpesenteret.