Stovner Senter
    prosjekt

    Stovner Senter prosjekt


    Nå skal Stovner senter vokse og få mer handelsareal. Det bygges 4 500 nye kvadratmeter som vil gi plass en rekke nye leietakere. Det skal bygges to nye etasjer, over det som i dag er senterets varemottak. I tilknytning til denne delen av senteret skal det også bygges en ny hovedinngang. Dermed flyttes dagens hovedinngang, slik at det nye inngangspartiet korresponderer med den planlagte bussholdeplassen som skal etableres rett utenfor senteret. Her skal det også etableres et helt nytt park, som en del av Groruddalssatsingen. Det nye parken har fått navnet Linjeparken og vil bli et naturlig samlingspunkt for befolkningen med mange aktivitets- og rekreasjonsmuligheter.

    Les mer om kjøpesenteret.