Shopping in the shopping centre
Et ekte nordisk kjøpesenterselskap
Vi eier og forvalter mer enn 40 urbane og bærekraftige kjøpesentre i Norden
Citycon personnel

Jobb med oss

Vi tror at glade og motiverte mennesker skaper de beste kjøpesentrene. Hos oss vil du være en del av tetsjiktet innen detaljhandel, og få muligheten til å jobbe fleksibelt på tvers av de nordiske landene. 

Kjøpesentre i Finland, Norge, Sverige, Estland og Danmark

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av bynære, dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum, selskapet forvalter eiendeler for omtrent EUR 4,4 milliarder. Citycon er den største eieren av kjøpesentre i Finland og blant markedslederne i Norge, Sverige og Estland. Citycon har også etablert et fotfeste i Danmark.