Energi från berggrunden och solen i Jakobsberg Centrum

Jakobsbergs Centrum i Storstockholmsområdet bytte till geoenergi med värme och kylning  2016, och utökade användningen av förnybar energi med solenergi våren 2018. Här finns nu det första kombinerade sol- och geoenergisystemet som installerats i ett köpcentrum i Sverige. Tillsammans med geovärmesystemet kommer cirka 78 % av Jakobsbergs Centrums energianvändning för värme och kyla att produceras lokalt.

Med över 50 000 kvadratmeter är Jakobsbergs Centrum det största köpcentrumet i Sverige som har gått över till geoenergi. Det kompletterande solcellssystemet består av 330 solpaneler med en årlig kapacitet på cirka 80 MWh. Det motsvarar energianvändningen i 20 familjebostäder. All den elektricitet som produceras används i köpcentrumet: till fläktarna, belysningen och för att driva geoenergisystemet

Läs mer om Citycon och hållbarhet