Klimatneutral luftkonditionering i Buskerud Storsenter

Vi inser att fastigheter ansvarar för en stor del av de globala koldioxidutsläppen och energianvändningen, och att det finns möjlighet att reducera de administrativa kostnaderna inom fastighetsbranschen och samtidigt reducera den energirelaterade effekten på miljön. Genom att satsa på energisnåla köpcentrum vill vi inte bara öka lönsamheten, utan även göra sina fastigheter mer attraktiva och konkurrenskraftiga.

Citycons Buskerud Storsenter var det första köpcentrumet som införde CO2 som kylmedel för koldioxidneutral luftkonditionering i hela fastigheten när nya värmepumpar installerades vid en renovering vintern 2017. Genom att använda CO2 som kylmedel kan man reducera den globala växthuseffekten från själva kylmedlet, men erhåller även energisnåla fördelar, eftersom metoden möjliggör återvinning av överflödig värme samt bättre fördelning av både värme och kyla i fastigheten. Buskeruds energianvändning har minskat med 27 % jämfört med före renoveringen.

Tekniken har redan införts på Linderud, och en liknande teknik kommer att införas i ytterligare två av våra norska köpcentrum.

Läs mer om Citycon och hållbarhet