Minimera klimatpåverkan

Citycon har gjort ett strategiskt val att arbeta för en hållbar utveckling och vi gör vårt bästa för att minimera klimatpåverkan och för att bidra till hållbara samhällen. Vi gör insatser för att minska och anpassa oss till klimatförändringarnas globala och lokala effekter. För att visa att Citycon menar allvar har vi satt det ambitiösa målet att vara koldioxidneutralt 2030.   

Risker - förändringar i det fysiska klimatet, bestämmelser, material som används samt förändringar i konsumentbeteendet   
Klimatförändringen utgör en risk för framtidens detaljhandel. Klimatförändringarnas effekter såsom extrema väderförhållanden och risk för översvämningar, kan orsaka högre underhållskostnader och få en gradvis inverkan på fastigheterna. Även strängare lagstiftning och beskattning av koldioxidutsläpp utgör risker vid investering i koldioxidintensiva projekt. Konsumenterna blir allt mer miljömedvetna, och både hyresgäster och investerare förväntar sig insatser för att minska den negativa effekten på miljön. 

Chanser – pionjär för hållbar förvaltning av köpcentrum​ 
Citycons ambition att hitta energisnåla alternativ och öka användningen av förnybar energi främjar ny, miljövänlig teknik och kreativa tekniska lösningar i fastigheterna. Dessutom minskar vi  förvaltningskostnaderna. Därtill är Citycons köpcentrum centralt placerade, och kan lätt nås via kollektivtrafik. På så vis reduceras kundernas klimatpåverkan.

Miljömärken som t.ex. BREEAM och LEED är vägledande i vårt dagliga arbete, och skapar även möjligheter att kommunicera vårt miljömässiga engagemang externt. 

 

Hantering av miljörisker​ 

  • Observation och rapporter
  • Förbättrad intern hantering
  • Energisparande åtgärder
  • Egen produktion av förnybar energi
  • Utbyte av goda exempel
  • Samarbete med hyresgäster och partners
  • Miljöcertifikat: BREEAM In-Use & LEE

Läs mer om Citycon och hållbarhet