Annonsytor

Citycon Media erbjuder ett enkelt verktyg för köp av media och kampanjer

Citycon Media är en kraftfull plattform för marknadsföring utanför hemmet som ger dig möjlighet att nå kunderna i en köpcentrummiljö, nära inköpsbeslutet. Citycon Media erbjuder reklaminslag och popuplösningar, banderoller och skyltar, annonsytor, digitala skärmar, paketlösningar och ljudreklam på våra köpcentrum i Finland, Sverige, Norge, Estland och Danmark. Boka dina multikanalskampanjer och kampanjinslag i vår webbutik på Citycon Media.

Varför Citycon Media?

  • 170 miljoner köpcentrumkunder årligen
  • Behovsbaserade köpcentrum i urbana områden ger ett frekvent kundflöde
  • Starkt digitalt fokus
  • Plattform som är skalbar för din kampanj: lokal -> regional -> nationell -> nordisk
  • Skräddarsydda marknadsföringslösningar
  • Möjlighet att styra kundflöden och öka medvetenheten
  • Plattform för erbjudanden och kundkommunikation
  • Citycons köcentrum i Norden erbjuder:
  • 500 marknadsföringspunkter
  • 2 000 mediaytor