Förväntade besökare (miljoner)

8

Förväntad försäljning (MEUR)

175

Uthyrbar yta (m2)

44,000

Antal hyresgäster

100
Nya, urbana Lippulaiva är området Stor-Esbovikens starka center för närservice och den första milstolpen i förverkligandet av Citycons utvecklingsstrategi för mångsidigt användbara centrum. Lippulaiva är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken: en ny tunnelbanelinje och en bussterminal kommer att finnas i köpcentret. Köpcentret ligger i det välbeställda och snabbt växande området Esboviken – faktiskt det område som har snabbast ökning av invånarantal och förtätning i hela huvudstadsregionen.

Ankarhyresgäster

Här finns vi

Address

Espoonlahdenkatu 8
02320 Helsinki
Finland

Location on map

Hyresintäkter per kategori

Hyresintäkter per kategori

Groceries, 49 %
Cosmetics and Pharmacies, 13 %
Cafés and restaurants, 12 %
Home and Sporting Goods, 11 %
Services and offices, 7 %
Wellness, 3 %
Fashion and Accessories, 3 %
Specialty stores, 2 %
Marknadsför ditt varumärke och bli synlig at at Shopping Centre Lippulaiva

Nya Lippulaiva har allt som invånarna i Esboviken dagligen behöver. Köpcentret har stark fokus på dagligvaru- och serviceutbud. I Lippulaiva finns cirka 100 olika affärer, kaféer, restauranger och service. Ankarhyresgästerna är bland annat Esbovikens regionbibliotek, Elixia och det engelskspråkiga daghemmet Pilke Playschool samt dagligvarubutikerna K-Supermarket, Prisma, Lidl och Tokmanni. När Lippulaiva öppnar är mer än 90 procent av affärslokalerna uthyrda.

Utmärkt läge


Köpcentret ligger i det välbeställda och snabbt växande området Esboviken – faktiskt det område som har snabbast ökning av invånarantal och förtätning i hela huvudstadsregionen. En stor mängd människor bor i influensområdet: cirka 18 000 människor på 20 minuters gångavstånd och mer än 105 000 människor på 10 minuters köravstånd.

Flaggskepp för lokal energiproduktion

Lippulaiva kommer att bli den lokala energiproduktionens flaggskepp eftersom Europas största jordvärme- och avkylningsanläggning för en kommersiell byggnad har byggts under köpcentret. Anläggningen producerar nästan all uppvärmnings- och avkylningsenergi som köpcentret behöver koldioxidfritt.


Lippulaiva är en nära-nollenergibyggnad som har planerats enligt LEED GOLD-standarden. Esbovikens tunnelbanestation och bussterminal som ligger i anslutning till köpcentret, områdets goda cykelförbindelser och andra miljövänliga lösningar bidrar också till att minimera miljöpåverkan.

Bostäder på bästa stället

Alldeles intill Lippulaiva byggs åtta flervåningshus med sammanlagt 560 nya bostäder. Bostäderna uppskattas bli färdiga mellan 2022 och 2024.

Citycon bygger fyra hyreshus med 4–14 våningar som omfattar 275 bostäder på Lippulaivas nordvästra gavel, ovanför bussterminalen. Det första flervåningshuset blir färdigt i slutet av 2022 och de tre andra i början av 2023. Byggandet av de två hyreshusen inleds senare. Detta är första gången Citycon bygger egna hyresbostäder.

Byggrätten till de två flervåningshusen har sålts till byggbolaget Hausia. I flervåningshusen byggs ägarbostäder och dessa hus blir färdiga år 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta oss

Marko Vuorinen Citycon
Uthyrning
Marko Vuorinen
Senior Leasing Manager
+358 20 766 4449
Jakke Irmola
Uthyrning
Jakke Irmola
Specialty Leasing Manager
+358 20 766 4562

Fråga Marko och vårt team om lokaler och kampanjställen

När du skickar ett meddelade kommer Citycon att kontakta dig via e-post. Vi kommer inte använda din information för andra syften. Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.