Kista Galleria

Utvecklingsplaner

Citycon planerar utveckla Kista Gallerias kommersiella koncept i syfte att förbättra kundresan genom att omgruppera butiker på basis av funktion och omvandla butiksmixen mot mer service. Plan ett kommer att konverteras till attraktiva kontorslokaler och butiksmixen kommer att inkludera mer hälsovård för att skapa en ny destination för hälsa. Kista Gallerias starka utbud inom mat och dryck kommer att vidareutvecklas för större variation och lokal anpassning.

Plats
Stockholm, Sverige
Klart
2025