Mölndal Galleria

PÅGÅENDE UTVECKLINGSPROJEKT

Citycon och NCC Property Development har ett gemensamt projektbolag för utvecklingen av Mölndal Galleria i Göteborg. En äldre handelsfastighet kommer att rivas och en ny galleria byggs på samma plats. Mölndal Galleria kommer att bli en modern tätortsgalleria som fokuserar på vardagsnära shopping. Gallerian kommer att ha 70 butiker, restauranger och servicefunktioner. Investeringen har godkänts av Citycons bolagsstyrelse. Mer information om projektet här.

Plats
Mölndal, Göteborg
Citycons förväntade investeringsbehov (milj. euro)
60,0 (120,0)
Uthyrbar yta, före/efter (m2)
-/24 000
Klart
Q3/2018