RE: Liljeholmen

Utvecklingsprojekt

Citycon planerar att utveckla bostäder och kontor i Liljeholmen genom en överdäckning av spårområdet vid Liljeholmstorget. Under namnet RE: Liljeholmen kommer här skapas en attraktiv livsmiljö med 120 nya bostadsrätter, 3 000 arbetsplatser och en inglasad plaza med utrymme för aktiviteter, kultur och upplevelser. Den pågående detaljplaneprocessen har nu nått milstolpen samrådsfas.

Totalt kommer RE: Liljeholmen omfatta nya ytor på drygt 70 000 kvm fördelade mellan kontor, hotellverksamhet, handel, service, kultur och mötesplatser. Den preliminära fördelningen är 30 000 kvm kontor, 14 000 kvm hotellverksamheter, 10 000 kvm bostäder, 6 000 kvm publika ytor med handel och service samt 10 000 kvm garage.

Det nuvarande Vårdhuset omfattande 12 000 kvm och över 20 vårdenheter totalrenoveras och moderniseras.
Källa renderingar: Citycon/TMRW

För mer information om projektets utveckling och inspiration, besök www.reliljeholmen.se  (webbplatsen kan nås från och med den 2 februari).

Plats
Stockholm, Sverige
Klart
2029