Stenungstorg Centrum

Utvecklingsplaner

Stenungstorg Centrum vid havet i Stenungsund, nära Göteborg, är ett regionalt handelscentrum. Kommunens befolkning och turism är stadigt växande och det nya resecentrumet vid Stenungstorg som planeras invigas 2024 kommer att göra platsen till en knutpunkt för kollektivtrafik.

Citycon planerar att omvandla Stenungstorg till en modern stadskärna med en blandning av bostäder, handel, service och hotell. Utvecklingsplanerna innefattar nya kvarter med lägenheter, ett nytt kundvarv för centrumet där handeln koncentreras till kärnan. Det kommer att bidra till en levande stad som ger värde för kommunen, hyresgäster och för alla som bor och arbetar i området.

Plats
Göteborg, Sverige
Klart
2025