Våra utvecklingsprojekt i Sverige

 Vi utvecklar centrum- och stadsmiljöer för en urban livsstil med handel, service, boende, kontor och kultur. Som stadsutvecklare är vårt mål att skapa långsiktigt hållbara områden – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Med vår kompetens inom stadsutveckling och djupa förståelse för lokala marknader skapar vi attraktiva, konkurrenskraftiga centrum och trygga, trivsamma livsmiljöer för människor och företag.

RE: Liljeholmen

Spårområde förvandlas till nytt stadsrum i Liljeholmen

Stenungstorg Centrum

Utveckling av en modern stadskärna

Kista Galleria

Utveckling av kommersiellt koncept