Alla utvecklingsprojekt

FINLAND

Lippulaiva

IsoMyyri  

PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Helsingforsområdet, Finland
Typ: Bostads- och handelsprojekt

Vi planerar att tillsammans med angränsande markägare utveckla köpcentrumområdet IsoMyyri till ett stadskvarter. Målet är att skapa ett förstklassigt och levande område som kombinerar stadsliv, service, arbete, fritid och förstklassiga offentliga utomhusrum. 

2019 - 2022

Planerings- och projekteringsfas

2023 - 2027

Planerad byggfas

~27 000

Citycons bruttoyta

I utvecklingsprojektet kommer befintliga IsoMyyri-köpcentrumbyggnader samt parkeringsanläggningen att rivas och till största del ersättas av lägenheter utöver butiks-, service- och kontorslokaler. Områdets stadsplanering pågår.

Området har ett utmärkt läge intill Myrbacka tågstation och en bussterminal med flera busslinjer. Transportnavet ger tillsammans med ett komplett serviceutbud och rekreationsmöjligheter en utmärkt utgångspunkt för hållbar utveckling. Byggnaderna drivs av förnybar energi och vidare planering kommer att undersöka utnyttjandet av geotermisk potential.

Utvecklar en attraktiv stadsmiljö

Vi utvecklar området till att bli ännu mer urbant. Utvecklingsplanen gäller populära element i en storstadsmiljö, som grönområden och takträdgårdar på bostäder, i kombination med högre byggnation. Områdets livskraft stärks ytterligare genom att konstverk integreras. 

Asematie, Dickursby  

PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Helsingforsområdet, Finland
Typ: Bostads- och handelsprojekt

Vi planerar att tillsammans med angränsande markägare utveckla Asematie-kvarteret i Dickursby till ett stadskvarter. Det nya stadskvarteret kommer att innehålla nya bostäder, kontor, tjänster och detaljhandel på gatunivå i nära anslutning till järnvägsstationen och andra tjänster i Dickursby centrum.

2021 - 2022

Planerings- och projekteringsfas

2023 - 2024

Planerad byggfas

~10 000

Citycons bruttoyta

Asematie-kvarteret ligger precis intill Dickursby järnvägsstation i Dickursby, också känt som Vandas östra centrum. När det gäller tillgänglighet och kollektivtrafik är Dickursby Vandas mest praktiska plats att bo på. Dickursby är ett nav där människor bor, studerar, arbetar och njuter av ett brett kultur-, sport- och evenemangsutbud.

Utvecklingsplanen för kvarteret syftar till att skapa funktioner för blandad användning inklusive boende, arbete och restauranger och fritidsaktiviteter. Det mycket centrala läget precis intill Dickursbys vältrafikerade tågstation är utmärkt och möjliggör många stadsfunktioner. Asematie-kvarteret är för närvarande i stadsplaneringsfasen och den slutliga markanvändningen kommer att fastställas via stadsplanen.

Heikintori

PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Helsingforsområdet, Finland
Typ: Blandat utvecklingsprojekt

Köpcentret Heikintori har ett fantastiskt läge i Hagalund i Esbo. Vi planerar att utveckla den gamla stadskärnan till ett stadskvarter och kombinera lägenheter och handelsutbud. 

2021 - 2022

Planerings- och projekteringsfas

2023 - 2025

Planerad byggfas

~7 000

Byggnadens bruttoyta

Hagalund är en livlig stadskärna som blivit känd som en trädgårdsstad – området förenar stadslivets bekvämlighet med naturens harmoni. I området hittar du konst, kultur, service, bra idrottsanläggningar och utmärkta transportförbindelser.  I den omedelbara närheten till centrum finns en västlig tunnelbanestation och en bussterminal med flera busslinjer. För närvarande har Hagalund cirka 9 700 invånare vilket förväntas växa till 15 000 år 2050. Detta levande område är en bra utgångspunkt för ett utvecklingsprojekt som skapar värde för alla parter.

Utvecklingsplanerna inbegriper ombyggnation av den nuvarande köpcentrumbyggnaden och ytterligare byggnation av handelslokaler och bostäder.

ESTLAND

Kristiine  

PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Tallinn, Estland
Typ: Kontors-, service- och bostadsutveckling

Vår plan är att utveckla området kring köpcentret Kristiine genom att bygga nya lägenheter, kontorslokaler och tjänstelokaler, nära sammankopplat med köpcentrets infrastruktur så att ett enhetligt stadsdelscentrum skapas. 

2021 - 2024

Planerings- och projekteringsfas

2024 - 2028

Planerad byggfas

~45 000

Byggnadens bruttoyta

Köpcentret Kristiine är beläget vid Tallinns viktigaste trafikled, vilket innebär utmärkt tillgänglighet oavsett transportsätt – tåg, buss, spårvagn och bil. Vi siktar på att vidareutveckla närmiljön runt centret till en multifunktionell stadsdel och koppla samman området ännu bättre med knutpunkter för kollektivtrafiken. Utvecklingsplanerna inbegriper olika nya användningsområden som ska ta plats på den nuvarande utomhusparkeringen. Förtätningsmöjligheterna och den slutliga markanvändningen kommer att fastställas i den nya stadsplanen.

Utvecklingen kommer att göra området ännu mer attraktivt för boende, arbetskraft och tjänsteleverantörer. Detta kommer att bidra till att minska bilanvändningen i Tallinn eftersom arbetsplatser, bostäder, handel, fritidsmöjligheter och förstklassig kollektivtrafik som minskar belastningen på vägnätet kan sammanföras.

Rocca al Mare  

PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Tallinn, Estland
Typ: Blandad användning

Vi planerar att utveckla Rocca al Mare-centret till en multifunktionell boendemiljö genom att skapa ytterligare kontor, serviceutbud och bostäder och handel i regionen. Möjligheterna att inkludera bättre kollektivtrafikförbindelser studeras också. 

2020 - 2024

Planerings- och projekteringsfas

2024 - 2030

Planerad byggfas

~100 000

Byggnadens bruttoyta

Rocca al Mare ligger bara några kilometer väster om stadens centrum, i hjärtat av ett tätbefolkat bostadsområde. Vårt mål är att öka värdet på Rocca Al Mares utomhusparkeringsområde genom förtätningsplaner som inbegriper kontors-, nöjes- och servicelokaler samt lägenheter i form av bostads- och hyresrätter. Stadsplaneringen pågår parallellt med detaljplaneringen för den framtida markanvändningen.

Slutförda projekt

Iso Omena

SLUTFÖRT UTVECKLINGSPROJEKT, Helsingforsområdet, Finland

Vi slutförde ett stort expansionsprojekt för köpcentret Iso Omena under våren 2017. Utbyggnaden av Iso Omena har varit en stor framgång med ett flertal utmärkelser och mer nöjda kunder och hyresgäster.

2013 - 2017

Implementeringsår (två faser)

 

40 000

Ny bruttoyta för uthyrning, kvadratmeter

100

Nya butiker, restauranger och serviceställen

I utvecklingsprojektet växte bruttoytan för uthyrning i Iso Omena till mer än 100 000 kvadratmeter. Projektet tog många nya butiker och tjänster till centrum, inklusive en biograf, Esbo stads servicecenter (6 000 kvm) och restaurangvärlden M.E.E.T (Meet, Eat, Enjoy, Together) med ett imponerande utbud av fantastisk mat. Med mer än 200 olika butiker och tjänster är Iso Omena ett av Finlands största köpcentrum.

I köpcentret finns också den vältrafikerade tunnelbanestationen Mattby och en bussterminal för matartrafik som ligger direkt under centrum. Iso Omenas kundtillströmning ökade med 74 % till 20 miljoner årliga besökare efter att tunnelbanan öppnade 2017.

Köpcentret Iso Omena har tilldelats LEED® Platinum-certifikat för tillbyggnaden – den högsta klassningen inom detta miljöcertifieringssystem.

Prisbelönta Iso Omena

Iso Omena har vunnit flera utmärkelser i köpcentrumbranschen. Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) utnämnde den till Finlands bästa köpcentrum 2018 och Nordens bästa köpcentrum 2019. International Council of Shopping Centers (ICSC) valde också Iso Omena som vinnare i kategorin extrastora renoveringar och/eller tillbyggnader av köpcentrum år 2019.

Är du intresserad av att hyra handels- eller kontorsyta på Iso Omena? Läs mer och ta del av tillgängliga lokaler här.  

Mölndal Galleria ett trivsamt stadsdelscentrum i centrala Mölndal

SLUTFÖRT UTVECKLINGSPROJEKT, Göteborg, Sverige

Mölndal Galleria är ett stadsdelscentrum som öppnades 2018 med fokus på dagligvaror, tjänster och ett generöst mat- och dryckeserbjudande. Ett närliggande bibliotek och flera vårdcentraler bidrar också till platsens attraktionskraft och ökar kundtillströmningen. Köpcentret är beläget bara 8 minuter med tåg från centrala Göteborg, i direkt anslutning till Göteborgs största knutpunkt för kollektivtrafik med tåg, bussar och spårvagnar.

Designen står i centrum för upplevelsen och skapar en känsla av en ”stad i staden” med en mängd förstklassiga material. Gallerian har en djup förankring i den befintliga stadsbebyggelsen med kopplingar till omgivande gator, torg och bro. Detta skapar en kraftfull interaktion med vilken den nya gallerian bidrar till staden som en levande plats för handel och möten.  

Mölndal Galleria har med sina butikslokaler på 24 000 kvadratmeter utvecklats i nära samarbete med Mölndals kommun och har en central roll i den stora omvandlingen och moderniseringen av Mölndal som utvecklas och förtätas med nya bostäder, kontor och handel samt renoverade gator och torg.

Mölndal Galleria är det första köpcentret i Västsverige som är certifierat med den internationella BREEAM-standarden i klassningen ”Very Good”.

2015 - 2018

Implementeringsår

26 300

Ny bruttoyta för uthyrning, kvadratmeter

65

Nya butiker, restauranger och serviceställen

950

Parkeringsplatser

Är du intresserad av att hyra handels- eller kontorsyta på Mölndal Galleria? Läs mer och ta del av tillgängliga lokaler här.

Liljeholmstorget Galleria – en förstklassig urban omvandling

SLUTFÖRT UTVECKLINGSPROJEKT, Stockholm, Sverige

I oktober 2009 öppnade Citycon ett helt nytt stadskvarter vid Liljeholmstorget, utvecklat med lokalsamhället i fokus, med bostäder, arbetsplatser, skolor, sjukvård, kollektivtrafik och butiksyta integrerat, inklusive Liljeholmstorget Galleria på drygt 40 000 kvadratmeter utrymme för uthyrning och omkring 90 nya butiker, restauranger och caféer. Byggnaden inbegriper lägenheter med en total yta på 6 000 m² och en underjordisk parkering för cirka 900 bilar.  

Liljeholmstorget Galleria har tre våningar och är en välintegrerad del av det större projektet Liljeholmstorget. Med ett brett handels- och tjänsteutbud och varierad service i form av närvårdsmottagningar barnomsorg, arbetsplatser, bostäder, gym etc. är detta ett av de första exemplen på förändringen från ”enfunktionsbyggnation” till det multifunktionella stadskvarter som bygger ett helhetsinnehåll och vänder sig till alla delar av stadslivet. Med sitt strategiska läge och en konstruktion som når många olika våningar ligger detta centrum i direkt anslutning till omgivande bostäder, tunnelbana, spårvagnar, bussar och ett eget underjordiskt garage i flera våningar, vilket sammantaget både garanterar och underlättar en stadig kundtillströmning i hela fastigheten.

2007 - 2009

Implementeringsår

29 000

Bruttohandelsyta för uthyrning
Kvadratmeter

12 000  

Bruttokontorsyta för uthyrning
Kvadratmeter

90

Nya butiker, restauranger och serviceställen

72  

Lägenheter

900

Parkering under jord

  • Integrerat med tunnelbanestation och busstorg.
  • Europas första LEED Platinum-certifierade köpcentrum.
  • Utnämnt till bästa köpcentrum i stadsmiljö åtta år i rad av Evimetrix
  • Vinnare av 2010 års Planpris från Sveriges arkitekter.

Motivering från Sveriges arkitekter:

Planpriset 2010 går till Stockholms stad för en stadsomvandling av hög klass, med integration av funktioner och förverkligande av visionen om trygga, trivsamma och levande stadsrum. Ett utmärkt exempel på en lösning av en angelägen planeringsuppgift i det hållbara stadsbyggandet.

Stockholms stads uthålliga och medvetna arbete med Liljeholmstorget har omvandlat en trasig och ogästvänlig plats till en levande stadsdel. Här finns bostäder, en mångfald av funktioner och ett rikt utbud av offentlig och kommersiell service. Kring en viktig knutpunkt har staden skapat en attraktiv plats för vardagens behov. En modern stationslösning med höga funktionella, sociala och vistelsemässiga kvaliteter bidrar till platsens attraktivitet. Viktiga komponenter är att knutpunkten är helt integrerad i stadskroppen, med dagsljusbelysta tunnelbaneperronger i direkt anslutning till bussar och i nära samband med tvärspårvägen. Att skapa Liljeholmstorget hade inte varit möjligt utan ett planarbete av hög kvalité samt en kraftsamling mellan stadens förvaltningar, trafikhuvudmannen och övriga byggherrar.

Läs om RE:Liljeholmen, Citycons aktuella utvecklingsprojekt på Liljeholmen.

Är du intresserad av att hyra handels- eller kontorsyta på Linjeholmstorget Galleria? Läs mer och ta del av tillgängliga lokaler här.