Vi arbetar med att finna individuella lösningar för hyresgäster som är drabbade av coronakrisen

Coronakrisen har lett till en exceptionell situation som påverkar hela samhället. Som en konsekvens av detta befinner sig många av våra hyresgäster i en svår situation. Speciellt små och medelstora företag i tjänstesektorn påverkas i olika omfattning.

På grund av de starka åtgärder som vidtagits för att bromsa epidemins spridning har antalet besökare i centrumen minskat. Våra centrum upprätthåller sina öppettider men vi har kommit överens om flexibla öppettider för våra hyresgäster och vi erbjuder månadshyra istället för kvartalshyra.

Vi vill stödja våra hyresgäster under dessa svåra tider. Det är i allas intresse att hyresgästerna kan fortsätta sin verksamhet när coronaviruset har besegrats. Vi har fått ett stort antal förfrågningar från våra hyresgäster med frågor relaterade till förändringar i hyresvillkor som uppskov med hyra eller rabatt. Vi gör vårt bästa för att försöka lösa förfrågningarna från fall till fall för att hitta individuella lösningar. Vi har redan avslutat samtal med flera hundra hyresgäster och förhandlat fram flexibla arrangemang.

Som kund kan du hjälpa butikerna och handelsplatserna genom att besöka dem och handla. Utan kunder kan varken regering, banker eller vi hjälpa dem. Välj gärna tider på dagen då det är färre kunder i butikerna. Då kan människor hålla avstånd från varandra och förhindra att fler smittas. Följ också andra råd från Folkhälsomyndigheten när du besöker oss.

Vi följer situationen noga och utvärderar och anpassar våra operativa åtgärder allteftersom.

Updated

28.04.2020