Johdon omistukset


Citycon Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, (EU) No 596/2014, mukaisiksi yhtiön johtotehtävissä toimiviksi henkilöikseen hallituksen  jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Heidän Cityconin osakeomistuksensa päivitetään alla olevaan taulukkoon jokaisen kuukauden alussa johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Arvopaperimarkkinalain mukaiset 2.7.2016 päättyneeseen julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluneiden henkilöiden omistustiedot ovat saatavilla täällä. Omistukset 2.7.2016 tulevat olemaan saatavilla 12 kuukauden ajan rekisterin päättymisestä.

Hallitus

Omistus 31.5.2017 Muutos verrattuna 2.7.2016
Katzman Chaim 178 856
De Haan Arnold 200 000 +125 000
Knobloch Bernd 108 685 +30 000
Komi Kirsi 11 933
Lavine Rachel -
Lukes David -
Orlandi Andrea -
Ottosson Claes 77 802
Ovin Per-Anders 16 000
Zochovitzky Ariella 11 700

 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Omistus 31.5.2017 Muutos verrattuna 2.7.2016
Kokkeel Marcel 651 296 +128 521
Hoeksema Jurn 3 000
Håkonsen Marianne -
Sihvonen Eero 156 282 +16 000
Tuomola Anu -