Citycons bærekraftsrapport i 2021 består av et fokusert bærekraftsrapport i PDF-format som gir informasjon om bærekraftspørsmålene som betyr mest for oss og våre interessenter. For å gjøre rapporten mer leservennlig er deler av rapporten, samt tilleggsinformasjon og ytterligere case-eksempler lagt til vår nettside. Alt dette materialet finner du nedenfor eller via lenker i bærekraftsrapport 2021. Denne siden bør inneholde de to PDF-vedleggene til høyre: