I Citycon skaper vi byer fulle av liv og er opptatt av bærekraftig i alt vi gjør

Våre 140 millioner årlige besøkende, våre engasjerte ansatte og lokalsamfunnene vi tilhører, inspirerer oss til å nå målet om å bli klimanøytrale innen 2030. 

Sustainability

Citycons kjøpesentre befinner seg i hjertet av lokalsamfunnene hvor våre kunder bor og jobber. Alle våre kjøpesentre ligger i nærheten av offentlig kommunikasjon. Vi i Citycon mener at bærekraftig drift er en av grunnpilarene i å skape langsiktig verdi. Bærekraftig utvikling, gode etiske prinsipper og å bidra til lokalsamfunnet er viktig for oss i alt vi gjør. Vi har som mål å ta hensyn til miljø og trivsel i områdene rundt våre eiendommer. Vi ser fortløpende etter nye måter å bli grønnere på ved å redusere klimagassutslipp, energiforbruk og avfall i alle våre virksomheter. Vi er opptatte av å fremme helse, sikkerhet, trygghet, velvære og fremgang i alle områdene hvor vi opererer.