PLANLAGT UTVIKLINGSPROSJEKT, København, Danmark
Type: Flerbruksutvikling

Velkommen til Albertslund Centrum – den nye og moderne møteplassen for lokalmiljøet

Albertslund Centrum, som ligger i utkanten av København, kommer til å investere stort i de kommende årene. Vi skal utvikle og pusse opp senteret. Nabolaget skal utvikles og styrkes på flere måter. Fokuset vil være på et bedre senter, høyere sikkerhet, nye grøntarealer og bedre forbindelse mellom senteret og arbeidsplasser, med kultur og boligområder. Hovedmålsetningen er å skape et tryggere og mer levende Albertslund Centrum.

Kort historie

Albertslund Centrum

Albertslund Centrum ble bygget i 1965 og var et av Danmarks første kjøpesentre. Citycon tok over senteret i 2012, og i dag har senteret et sterkt lokalmiljø med mange lokale butikkeiere, et rikt kulturmiljø og unik arkitektur.

Senteret er på mange måter byens hjerte, men har nesten ikke endret seg siden byggeåret. Samtidig er Albertslund i hurtig utvikling. Det betyr at Albertslund Centrum må revitaliseres for å forbli et moderne og tidsriktig felles senter for alle i kommunen.

Vi vil samarbeide med kommunen og innbyggerne i Albertslund for å skape et moderne, tidsriktig og bærekraftig bysentrum som inspirerer til handel, kulturuttrykk og hverdagsliv. Det skal være et sentrum som er trygt å jobbe, bo og bevege seg i.

Med respekt for historien skal vi skape et nytt og fremtidsrettet sentrum i Albertslund. Vi ønsker å åpne senteret mot resten av byen og alt som Albertslund har å by på. For eksempel, byens flotte kulturtilbud som Forbrændingen, Musikteatret og biblioteket, men også det blå og grønne området bak Musikteatret, som i dag er skjult.

Nye Albertslund Centrum

Bærekraft er avgjørende for senterdriften hos Citycon. Vi setter oss et ambisiøst mål om å være CO2-nøytrale innen 2030 – helt i tråd med Albertslund kommunes miljøprofil.

Vi vil at fremtidens Albertslund Centrum skal være grønt med urban natur og beplantning på tak. Det skaper et bærekraftig uttrykk og hjelper oss med å sikre senteret for fremtiden så vi kan begrense klimapåvirkninger og være bedre rustet mot hardt vær.

Vi ønsker også å skape et bedre sted for offentlig transport, sykler og fotgjengere, både i Albertslund sentrum og i trygge, lett tilgjengelige og naturlige forbindelser med stasjonen og områdene rundt senteret.

Det vil inkludere flere nye boligområder i mange forskjellige størrelser. Flere og bedre områder for kafeer, restauranter, butikker og andre forretninger. Flere grøntområder samt en restrukturering av gangveier og tuneller så senteret blir åpnere, lysere og mer innbydende. Vi planlegger også nye parkeringsanlegg med plass til biler, ladestasjoner, sykler, elsykler og mye mer.

FREMDRIFTSPLAN

2015 – 2022

  • Åpning av Sundhedshuset, Albertshøj fase 1 + 2 og Kvickly
  • Omfattende renovering av tak, kloakk, rør, fasader, vinduer, tavler og varmesentraler
  • Optimalisering av butikkfordeling, omfattende leietakerinstallasjoner

2022 –  og fremover

  • Åpning av Albertshøj fase 3 + nye butikker
  • Politisk behandling av Citycons hovedplan, høring, lokalplan, offentlig anbud , osv.