Shopping in the shopping centre
Et ekte nordisk kjøpesenterselskap
Vi eier og forvalter mer enn 40 urbane og bærekraftige kjøpesentre i Norden

Jobb med oss

Vi tror at glade og motiverte mennesker skaper de beste kjøpesentrene. Hos oss vil du være en del av tetsjiktet innen detaljhandel, og få muligheten til å jobbe fleksibelt på tvers av de nordiske landene. 

Kjøpesentre i Finland, Norge, Sverige, Estland og Danmark

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av bynære, dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum, selskapet forvalter eiendeler for omtrent EUR 4,5 milliarder. Citycon er den største eieren av kjøpesentre i Finland og blant markedslederne i Norge, Sverige og Estland. Citycon har også etablert et fotfeste i Danmark.