Shopping in the shopping centre
Et ekte nordisk kjøpesenterselskap
Vi eier og forvalter mer enn 40 urbane og bærekraftige kjøpesentre i Norden
Citycon personnel

Jobb med oss

Vi tror at glade og motiverte mennesker skaper de beste kjøpesentrene. Hos oss vil du være en del av tetsjiktet innen detaljhandel, og få muligheten til å jobbe fleksibelt på tvers av de nordiske landene. 

Kjøpesentre i Finland, Norge, Sverige, Estland og Danmark

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling. Kjøpesentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester.